Главная страница КОРПОРАЦИЯ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "РУБАНЕНКО И ПАРТНЕРЫ"
Экономико-правовое обеспечение бизнеса
УСЛУГИ
Культурологическая
деятельность

 

Журнал "Аудитор України", № 2, 2014

Павлуненко К.Л.
Бащук О.М.
ТОВ Межрегіональна аудиторська фірма «Експертиза»
м.Харків

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА АУДИТ, ФІНАНСОВИЙ
МОНІТОРИНГ КЛІЄНТІВ – ВІД ВИМОГ ДО ПРАКТИКИ

На відміну від зарубіжних країн в Україні не аудитор, а саме замовник обирає аудиторську фірму та мета кожної української аудиторської фірми (аудитора) полягає в тому, щоб вибрали саме його. Вказане навіть знайшло відображення у ст.17 Закону «Про аудиторську діяльність». Існує два види співпраці між замовником аудиту і виконавцем-аудитором (аудиторською фірмою). Перший – це постійні зв’язки аудитора і підприємства, так зване «знання бізнесу клієнта»; другий – аудитор і замовник співпрацюють вперше.

Відповідно, джерела, з яких аудитор буде отримувати переддоговірну інформацію про клієнта, будуть різними. У будь-якому випадку аудитор повинен мати на його погляд повну та достатню інформацію про замовника, МСА 210 називає ці процедури передумовами для проведення аудиту. Так, аудитор при потребі може вимагати від замовника проведення попереднього ознайомлення з бізнесом, а отже особливостями обліку та формування даних в звітності, можливо також отримання листа-замовлення на аудит, після чого аудитор готує лист-зобов’язання.

Він повинен складатись досить ретельно, оскільки має найважливіше значення для аудитора. Цим листом аудитор перш за все, розмежовує відповідальність між замовником і виконавцем. У ньому аудитор акцентує увагу на тому, що відповідальність за фінансову звітність покладена на керівника, а за висловлення думки за наданою фінансовою звітністю відповідає аудитор.

Полный текст статьи

   
     
 
© 2007 Корпорация "Консалтинговая группа "Рубаненко и партнеры"  
контакты  
разработка сайта
sdesign.com.ua