Главная страница КОРПОРАЦИЯ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "РУБАНЕНКО И ПАРТНЕРЫ"
Экономико-правовое обеспечение бизнеса
УСЛУГИ
Культурологическая
деятельность

 

Аудит

Корпорація «Консалтингова група «Рубаненко і партнери» має 30-річний досвід проведення аудиту, постановки та ведення бухгалтерського та податкового обліку. За цей час багато організацій та приватних підприємців стали нашими постійними клієнтами, що свідчить про високу якість нашої роботи.

Підприємства Корпорації: ТОВ «Аудиторська фірма «Харків», ТОВ «Міжрегіональна аудиторська фірма «Експертиза» та ТОВ "Українська аудиторська служба" включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України (№№ у Реєстрі: 0186, 2114 та 2013).

Надійність, професіоналізм, конфіденційність, відповідальність – ось що забезпечує повагу клієнтів. Усі співробітники Корпорації мають вищу спеціальну освіту, підтверджену значним досвідом роботи. Вони регулярно відвідують семінари та курси підвищення кваліфікації, стежать за змінами у законодавстві та податковій політиці.

Понад 30 кваліфікованих спеціалістів Корпорації у сфері бухгалтерського обліку мають такі сертифікати:
- сертифікат аудитора;
- сертифікат податкового консультанта;
- сертифікат міжнародного бухгалтера-практика (САР);
- сертифікат АССА DіpIFR (rus);
- диплом “Professional Financial Manager”;
- диплом “International Accounting Standards”.

Аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудит може бути обов'язковим та добровільним.

Внаслідок аудиторської перевірки замовнику надаються звіти про результати перевірки стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності та аудиторський звіт про достовірність фінансової звітності.

Обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання (їх груп), утворень без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати таку фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також комбінованої (субконсолідованої) фінансової звітності банківських груп та небанківських фінансових груп, інших утворень, які відповідно до законодавства зобов’язані надати таку звітність разом зі звітом суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом;

Відповідно до законодавства Україниобов'язковий аудитповинні проводити:
- підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, фінансові установи, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
- підприємства державного сектору економіки, середні підприємства всіх форм власності, материнські компанії великих груп, або груп, до яких входять підприємства суспільного інтересу;
- засновники комерційних банків, підприємств із іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників щодо власного фінансового стану.
Крім того, обов'язковий аудит передбачений під час вирішення питання про визнання підприємства неплатоспроможним або банкрутом.

Добровільний чи ініціативний аудитпроводиться для підприємств усіх організаційно-правових форм, усіх форм власності, для представництв іноземних компаній, спільних підприємств, фінансових установ, фізичних осіб.

Основною метою аудиту є отримання незалежної думки аудитора з питань:
- повноти та достовірності фінансової звітності та її відповідності законам України, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам, встановленим самим користувачем;
- достовірності податкового та бухгалтерського обліку;
- повноти та своєчасності нарахування та перерахування обов'язкових податків та платежів.

Під час створення підприємства проводиться аудит формування статутного фонду,
при ліквідації підприємства можливий аудит достовірності та повноти ліквідаційного балансу підприємства.

Власник (акціонер) підприємства може замовити аудит ефективності корпоративного управління.

Для підготовки підприємства до податкових перевірок здійснюється перевірка податкової звітності, використовуючи результати якої, Підприємство отримуєте можливість вчасно дізнатися про фактичний стан податкового обліку та вжити заходів щодо виправлення наявних порушень, якщо вони існують.

Ми пропонуємо такі види послуг:
1. Всі види аудиторських послуг.
2. Судово-бухгалтерську експертизу.
3. Консультаційні послуги у сфері бухгалтерського та податкового обліку.

Ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Корпорація відповідає:
- за збереження переданих документів;
- за своєчасне відображення в обліку інформації;
- за своєчасне подання звітності Замовника на адреси, передбачені законодавством України.

ТОВ «Аудиторська фірма «Харків»

ТОВ «Міжрегіональна аудиторська фірма «Експертиза»

ТОВ «Українська аудиторська служба»

   
     
 
© 2007 Корпорация "Консалтинговая группа "Рубаненко и партнеры"  
контакты  
разработка сайта
sdesign.com.ua