Главная страница КОРПОРАЦИЯ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "РУБАНЕНКО И ПАРТНЕРЫ"
Экономико-правовое обеспечение бизнеса
УСЛУГИ
Культурологическая
деятельность

 

Правила биржевой торговли

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ «АКТИВ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила біржової торгівлі (надалі – Правила) є основним документом, що регулює порядок проведення біржових операцій, встановлює правила дій учасників торгів, включаючи членів Біржі та прирівняних до них осіб, а також службових осіб Біржі, визначає зміст біржових договорів і встановлює гарантії їхнього виконання.
1.2. Правила розроблені на підставі Цивільного Кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» № 803 від 06.06.2007 р. (з наступними змінами та доповненнями), інших нормативно-правових актів України.

2. УЧАСНИКИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Учасниками біржової торгівлі (аукціону) є члени Біржі. Членство в Біржі регламентується Законом України «Про товарну біржу», Статутом Біржі, цими Правилами та іншими документами, затвердженими Радою Біржі.
2.2. Учасники Біржової торгівлі (аукціону):
- члени Біржі – фізичні і юридичні особи, що вступили в члени Біржі і сплатили членські внески;
- Ліцитатор – працівник Біржі, що веде торги (аукціон), фіксує усну згоду членів Біржі на укладання угоди на визначених умовах; має право припиняти торги (аукціон), але не більше ніж на десять хвилин;
Процедуру торгівлі (аукціону) обслуговують також співробітники інших служб Біржі:
- розрахункової служби Біржі, що реєструють біржові угоди, офіційно підтверджують правильність оформлення договорів, консультують з питань оформлення договорів і розрахунків по угодах;
- юридичної служби, що консультують по юридичних аспектах угод, що укладаються на Біржі;
- працівники технічної служби.

В порядку виключення за спеціальним рішенням Президента Біржі до одноразової участі в торгівлі можуть бути допущені інші особи при умові сплати цими особами членського внеску.

RAR - файл архіву в фоматі *.doc (15 КБ)

Повний текст документу

RAR - файл архіву в фоматі *.doc (15 КБ)
   
     
 
© 2007 Корпорация "Консалтинговая группа "Рубаненко и партнеры"  
контакты  
разработка сайта
sdesign.com.ua